Loading...

Schirmer Test Strip

Schirmer Test Strip, gözyaşı sekresyonunu ölçmek için kullanılır. ERC tarafından üretien stripler gözün 1/3 dış tarafına alt kapak ve göz arasına konan özel bir filtre kağıdı kullanarak ölçüm yapmaktadır.  Yapılan ölçümden 5 dakika sonra  strip üzerindeki ölçü 5 mm’den az ise kuru göz lehine,10 mm’den fazla ise normal olarak değerlendirilir.
Gözyaşının bazal ve refleks sekresyonu hakkında bilgi verir.
• İklim, özellikle soğuk ve rüzgarlı hava
• Alerjiler
• Enfeksiyonlar
• Tıkanmış gözyaşı kanalları
• Kuru gözlerden kaynaklanan komplikasyonlar
• Göz tahrişi
• Pembe göz vb. durumlarda,

hastanın durumu hakkında bilgi edinmek için Schirmer Test Strip kullanılır. Üretilen her kutuda 100 adet steril Schirmer Test Strip bulunmaktadır.